Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 02-03.2016
Aktuality 01.2016
Aktuality 12.2015
Aktuality 11.2015
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
MAPA OBCE
Odpredaj svietidiel....viac
Aktuality 04 2016
Majáles
Dňa 30. 4. 2016 sa uskutočnil už tradičný Majáles v obci. Úžasnú zábavu zorganizoval miestny spolok
Červeného kríža na profesionálnej úrovni. Dobrú zábavu domácim a cezpoľným hosťom umocnila kvalitná
hudba, hodnotná tombola, výborná kuchyňa a veľa pozitívnych emócií na druhý deň. Starosta obce odporučil
funkcionárom Červeného kríža v budúcnosti v predvečer tejto veselice postaviť pred obecným úradom
tradičný prvomájový strom. Uvidíme, aká bude odozva. ...viac
Oprava Kultúrneho domu
Vážení spoluobčania, dozrel čas keď treba v obci opraviť a zatepliť aj poslednú stavbu, ktorú vlastní obec,
t.j. náš kultúrny dom a obecný úrad vrátane  bývalého kina. V týchto dňoch sa realizuje verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavby. Verejné obstarávanie sme zadali profesionálnej firme. O výsledku vás budeme včas
informovať. Stavebné povolenie (ohlásenie drobnej stavby) vám touto formou sprístupňujeme.  ...viac
Úprava verejných priestranstiev
V týchto dňoch obecný úrad cez zamestnancov a aktivačných pracovníkov prevádza kosby verejných
priestranstiev, čistenie náučných chodníkov v lokalite ponad ulicu Kamennú (za cintorínom). Veľkú
pozornosť sme venovali aj studničke pod Priedolom a nezabudli sme ani na „okvietočkovanie“ obce, t.j.
ťahavé kvety na stĺpoch verejného osvetlenia, zatiaľ len v lokalite od pomníka po malú vlakovú zastávku.
Slovo zatiaľ si vysvetľujme tak, že pokiaľ prácu s rastlinkami tohto roku zvládneme, o rok v tomto čase sa
kvetinová výzdoba rozšíri aj na betónové stĺpy po ulici Humenskej. Vážení spoluobčania, toto všetko je pre
vás , aj vy sa o to starajte. Keď nás bude viac, Kamenica bude krajšia. ...viac
Deň Matiek 2016
Dňa 13. mája 2016 o 18:00 obecný úrad v spolupráci so Základnou školou tradične uskutoční Deň Matiek
ako prejav úcty darkyniam života. V programe vystúpia naše deti a spevák Marián Bango.

Chovné alebo lovné - večná dilema každého poľovníka
Aj tohto roku koncom februára sa skončila poľovnícka sezóna. Aká bola sezóna, to bilancovali výročné
členské schôdze a plody našej práce v mesiaci marci zhodnotila okresná chovateľská prehliadka - zo
zákona povinná , kde sa hodnotia a bodujú trofeje zveri, ktoré boli odlovené za ostatnú poľovnícku
sezónu. ...viac
Jarná brigáda
V sobotu 9. 4. 2016 sa konala tradičná jarná brigáda. Na jej organizovaní sa podieľal obecný úrad a
poslanci OZ. Brigády sa zúčastnili aj zástupcovia spoločenských zložiek, ktoré pôsobia v našej obci.
Práce v jednotlivých častiach obce boli rozdelené dňa 5. 4. 2016, kedy sa na obecnom úrade konalo
stretnutie zástupcov spoločenských zložiek. ...viac
Stretnutie družobných obcí
Dňa 7. 4. 2016 sa z podnetu družobnej obce Kamjanica pri Užhorode - Ukrajina, uskutočnilo stretnutie
družobných obcí k problematike chystanej medzinárodnej výzvy na čerpanie fondov pre štáty na osi :
Poľsko - Ukrajina - Slovensko - Maďarsko - Rumunsko. Za našu obec sa zúčastnili rokovania starosta
obce, riaditeľ školy a pani učiteľka Mgr. Marta Jančíková. Predmetom rozhovorov na rokovaní bola aj
problematika materských a základných škôl...viac
Aktivačná činnosť
Zimu bez snehu sme zvládli, je pred nami obecná brigáda, ktorá je plánovaná na 9. 4. 2016 v réžii komisie
pre ŽP a VP. Všetci viete, že tak veľkú dedinu ( extravilán a intravilán) dvoma brigádami do roka nie je
možné udržať v tzv. super poriadku, obecný úrad v zime uzatvoril s NÚP Humenné zmluvy na tzv.
aktivačných pracovníkov, ktorých podľa jednotlivých paragrafov uvádzame nasledovne :...viac