Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Kniha návštev

29.4.2007

Stretnutie občanov obce s predsedom vlády SR  p. Robertom FICOM
                                       poslanky
ňou  NR SR  p. Janou VAĽOVOU
                                       predsedom  NR SR  p. Pavlom PAŠKOM

23.6.2007
    

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky p. Ivana GAŠPAROVIČA

- pri príležitosti osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kamenica nad Cirochou

7.12.2007

Minister obrany SR  p. František Kašický

22.11.2008

Návšteva  Excelencie Arcibiskupa Alojza TKÁČA, Metropolitu

- konsekrácia farského kostola sv.Štefana,prvomučeníka v Kamenici nad Cirochou

28.12.2009

Vladyka  Milan CHAUTUR, CSsR

- bohoslovecký ples a slúženie liturgie pri otvorení plesu

25.5.2010

Mons. Ján BABJAK, Metropolita

- stretnutie so žiakmi a učiteľmi ZŠ pri príležitosti 50.výročia terajšej ľudovej školy

30.5.2010

Návšteva jeho Excelencie Otca Kardinála Jozefa TOMKA

- posviacka Základnej školy