Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Klub dôchodcov Platan a
Základná organiyácia jednoty dôchodcov na Slovensku
 

Organizovanosť :  Celkový počet dôchodcov v  obci je : 430

  Počet členov Základnej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku a  KD Platan : 140

Zloženie výboru ZOJDS :
- Andrej Novák - predseda
- Miroslav Hodák - hospodár
- Anna Rošková - tajomníčka
Revízna komisia :
- Imrich Bednár - predseda
- Mária Ihnátová - členka
- Mária Divulitová - členka

Zameranie činnosti :
- Skvalitňovanie kultúrno - spoločenského života seniorov
- Činnosť speváckej skupiny žien - Heligónka
- Činnosť speváckej skupiny mužov - Furmani
- Turistické vychádzky, zájazdy a  exkurzie
- Stretnutia jubilantov
- Zdravotnícka a  sociálna osveta
- Relaxačné cvičenia a  športové hry seniorov
- Zabezpečovanie týždenných relaxačných pobytov v  kúpeľoch s  príspevkom
štátu
- Verejnoprospešná práca v  obci
- Ďalšia zaujímavá činnosť

Sídlo ZO - JDS : V  budove Obecného úradu v  Kamenici nad Cirochou
                            ( veľmi pekná a  dostatočne veľká miestnosť)