Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
VÝHODY OBCE:
-
geografická poloha: Humenné.....................................8 km
                                Snina ........................................14 km
                                Poľsko, Maďarsko, Ukrajina...........1hod autom
- kompletná infraštruktúra obce
- 600 hektárov štátnej pôdy v správe SPF bez ťarchy
- letisko
- železnica
- meteorologická stanica
- obora jelenej a diviačej zveri, pstruhové vody
- CHKO Vihorlat
- Chránené územie Drieňová, Chránené Vtáčie územie, Laborecká vrchovina

NEVÝHODY OBCE:
- 500km do hlavného mesta


Kamenica nad Cirochou


Malebná obec na východnom Slovensku v okrese Humenné,patriaca do Zemplínskeho regiónu a mikroregiónu Cirocha.
Svojou rozlohou 1766 ha a počtom obyvateľov 2350 je najväčšou obcou v okrese Humenné.
Nachádza sa v Nízkych Beskydách z juhovýchodnej strany obklopená pohorím Vihorlat a zo severu údolím rieky Cirocha v nadmorskej výške 183m n. m. Stredom obce preteká potok Kamenica, ktorý odvádza vodu zo svahov Vihorlatu.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1317, kedy ju kráľ Karol Róbert z Anjou dal do daru rodu Drugethovcom. Obec sa v tom období spomína pod názvom Kementze a približne od roku 1416 sa v úradných záznamoch spomína názov Nagy- Kementze.
Posledným vlastníkom obce bol gróf Gejza Andrássy, ktorý vlastnil  miestny kaštieľ vybudovanv roku 1773 rodom Csákyovcov a rozsiahle lesy a poľné majetky.
K výraznému rozšíreniu obce došlo v roku 1925, kedy grófske pozemky rozparcelovali a lacno predali medzi obyvateľov.
V roku 1933 prevzala správu lesov štátna správa a s čím sa spája vznik Vojenských lesov a vybudovanie píly na elektrický pohon. Drevo na pílu sa zvážalo úzkokoľajkou, ktorá svoju funkciu plnila až do roku 1991.
Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana, prvomučeníka z roku 1782, ktorý bol kompletne zrekonštruovaný.  
V novembri 2008 sa konala konsekrácia kostola.
Medzi kultúrne pamiatky obce patrí aj pomník obetiam padlým v 2.sv. vojne.
V roku 1936 bolo vybudované vojenské poľné letisko, v súčasnosti využívané Aeroklubom Kamenica nad Cirochou.
Prvá škola bola postavená v roku 1867.
Viactriedna školská budova bola daná do užívania v roku 1911 a v roku 1954 žiaci začali navštevovať modernú školu.