Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Aktuality v obci máj 2015
 

Futbalový zápas Rómov
Dňa 23. mája 2015 sa na futbalovom ihrisku v parku  uskutočnil futbalový zápas. Zorganizovali
ho mladí Rómovia z obce

Previerka DHZ

Dňa 19. 5. 2015 sa na základe rozhodnutia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru Humenné uskutočnila previerka - kontrola pripravenosti jednotky Dobrovoľného
hasičského zboru obce Kamenica nad Cirochou. Kontrolný orgán cez operačné stredisko
vyhlásil ostrý poplach ( horí). Previerka bola zameraná na nástup jednotky v termíne na
výstroj, výzbroj , pripravenosť nákladného požiarneho automobilu, preškolenie obsluhy,
strojníkov a na kontrolu dokumentácie. Od výsledku tejto kontroly sa bude odvíjať výška
dotácie na činnosť pre rok 2015. Dúfame, že budeme príjemne prekvapení.

Voľba kontrolóra obce
Dňa 6. mája 2015 obecné zastupiteľstvo zvolilo nového hlavného kontrolóra . Stala sa ním
pani Margita Karamanová.
Mariánske popoludnie ku dňu Matiek
Dňa 10. mája 2015 o 15:00 bratia gréckokatolíci usporiadali z príležitosti dňa matiek
Mariánske popoludnie. Účastníkov svojim krásnym hlasom pozdravila pani Anna Servická s
doprovodom.
70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
Kladenie vencov v obci z príležitosti ukončenia 2. sv. vojny, bude dňa 15. mája o 15:00.
Základná organizácia Protifašistických bojovníkov v Kamenici nad Cirochou , ktorá sa
zúčastnila osláv v Humennom a Liptovskom Mikuláši, vás srdečne pozýva.
MAS Pod Vihorlatom
Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom sa uskutoční 12. mája 2015 o 12:00 v kultúrnom
dome v Jasenove.
Program : 1. Privítanie a príhovor
                   2. Predstavenie MAS pod Vihorlatom a predstavenie cieľov združenia
                   3. Prijímanie nových členov do MAS Pod Vihorlatom
                   4. Voľby do orgánov MAS pod Vihorlatom ( Predstavenstvo a Dozorná rada)
                   5. Uznesenie VZ MAS Pod Vihorlatom
                   6. Diskusia
                   7. Záver
Futbalové popoludnie
Starosta obce  a vedenie futbalového klubu, pozýva priateľov športu dňa 14. mája 2015 t. j.
štvrtok, na priateľské futbalové popoludnie na ihrisko do parku.
Výcvik vojsk v obci
Obecný úrad informuje občanov a širokú verejnosť o tom, že dňom 11. mája sa  začal
realizovať výcvik vojsk a techniky na letisku Slovenského leteckého aeroklubu v obci.

Turistický pochod Únie žien
Dňa 1. mája už tradične organizuje Únia žien turistický pochod do prírody na známe i menej
známe miesta. Aj tohto roku so zrazom o 9:00. Členky a ich rodinní príslušníci sa rozhodli stráviť
takýto pamätný deň v našej krásnej prírode.  Prajeme príjemný zážitok.
Prvomájové vatry
Vážení spoluobčania, aktívna mládež už tradične chystá v predvečer 1. mája vatry v chotári a s
tým spojené lokálne veselice. Na väčšinu týchto vatier si vyžiadali súhlas tunajšieho úradu. Tento
poznatok bol prerokovaný s vedením DHZ Kamenica nad Cirochou, ktorý bude celý proces
monitorovať a podľa potreby usmerňovať.
Poľovnícka brigáda
Dňa 2. 5. 2015 výbor PZ Jazvec organizuje poľovnícku brigádu v revíri. Cieľom je zlikvidovať staré
nefunkčné zariadenia, opraviť poškodené ale aj vybudovať nové. Vážení spoluobčania, k prírode
patria aj studničky a iné odpočívadlá, ktoré slúžia nám všetkým. Skúste aj vy
porozmýšľať ako zveľadiť sedenie pri studničke v lokalite Barankovo , Volovo, Kút
Drienova, Úvoz, Čerňov, Gordoška, Rybník Hrabiny a iné.  Tešíme sa na účasť.
1.sväté prijímanie
V nedeľu 3. mája sa na svätej omši o 10:30 v našom rímskokatolíckom kostol uskutoční
slávnosť  1. svätého prijímania. Prvoprijímajúcim a ich rodinám prajeme plno Božích
milostí.