Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Važaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright Š 2015 by "pcop"  ˇ  All Rights reserved  ˇ  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Uznesenia obecného  zastupitežstva
25. uznesenie zo zasadania Obecného zastupitežstva zo dňa 04.09.2014
24. uznesenie zo zasadania Obecného zastupitežstva zo dňa 26.06.2014
23. uznesenie zo zasadania Obecného zastupitežstva zo dňa 27.03.2014

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupite
žstva z roku 2013
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupite
žstva z roku 2012
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupitežstva z roku 2011

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupitežstva z roku 2010

Uznesenie z 1a 2. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 09.12.2014
Uznesenie z 8. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 15.6.2016
Uznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 22.3.2016
Uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 08.12.2015
Uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 15.10.2015
Uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 17.6.2015
Uznesenie  z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 1.4. 2015 (10-2015)
                                                                        
Uznesenie  z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 1.4. 2015
Memorandum k odpredaju ČOV
Uznesenie  z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva  zo dňa 5.3.2015 
Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 05.02.2015
Uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 05.02.2015
Uznesenie z 9. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 29.9.2016