Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV
MAPA OBCE
 
AKTUALITY 12.2015
KIA Sportage pre DHZ v Kamenici nad Cirochou
Dňa 29. decembra 2015 obecný úrad cez darovaciu zmluvu prevzal terénne osobné auto od MV SR. Jedná
sa o jazdenú KIA Sportage pre potreby dobrovoľných hasičov v obci. Je to ďalšie dovybavenie
dobrovoľných hasičov s cieľom skvalitniť služby v oblasti prevencie, súťaží a zvládnutia krízových situácií v
obci, vrátane pomoci štátnym hasičom. Obecný úrad a dobrovoľní hasiči aj touto formou ďakujú MVSR.
Stolný tenis
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou „A“ do nového roka z prvého miesta
Minulý víkend sa hralo už 11. kolo 4. ligy „Vihorlatská“ a predohrávka 12. kola. Naši stolnotenisti
výsledkami opäť potešili. Blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov aj v
roku 2016.
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou „A“ - OSTK Hencovce 16:2 (P. Šepeľa 4.5, F. Sojčák 4, T. Butko
4, I. Birov 3.5)
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou „B“ - STO Gajmír Brestov 9:9 (M. Bocko 4, L. Torba 3, Š. Šram 1,
J. Sojčák 1)
ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou „A“ - ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou „B“ 11:7 (T. Butko 4.5,
F. Sojčák 3.5, P. Šepeľa 3 - L. Torba 3.5, Š. Šram 1.5, J. Sojčák 1, P. Bokša 1)
Tabuľku po 11. kole a podrobný rozpis zápasov nájdete v sekcii Stolný tenis.

Sociálna výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi
Obec Kamenica nad Cirochou, poskytla v decembri 2015 sociálnu výpomoc pre občanov v hmotnej núdzi
vo forme poukazov na potraviny. Bolo prijatých 33 žiadostí. Komisia pre mládež, kultúru a sociálne veci
zasadla a rozhodla, že bude vyhovené 32. žiadateľom. Taktiež bolo rozhodnuté o poskytnutí finančnej
hotovosti pre dvoch občanov so zdravotným postihnutím. 
Športový klub Miko FIT - BOX - zhrnutie II. ligy 2015
Športový klub Miko fit-box z Kamenice nad Cirochou, ktorý vedie tréner Marián Miko, ukončil 10. turnajom
sezónu v II.lige. Veľké úspechy by od mladého klubu a menej skúsených boxerov nik nečakal. Kamenickí
boxeri však prekvapili, potrápili aj skúsenejších súperov a svoju obec vzorne reprezentovali. ...viac
Územný plán obce Kamenica nad Cirochou - informácia pre potencionálnych staviteľov
Obecné úrady Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rokoch 2013 - 2014 vypracovali spoločný územný
plán. Dokument schválili orgány obce v roku 2015 vrátane príslušných ministerstiev SR. Tento vážny a
vôbec nie lacný dokument dávame do pozornosti  širokej verejnosti s cieľom upozorniť na skutočnosť, že
s novým územným plánom utvorila obec desiatky stavebných pozemkov. Upozorňujeme, že pozemky sú v
súkromnom vlastníctve. Propagáciu robíme s cieľom dať do pozornosti širokej verejnosti fakt, že každý
budúci staviteľ - občan je v obci vítaný. Pre zaujímavosť uvádzame, že obec má vybudovanú komplexnú
infraštruktúru. V obci je intenzívny spoločenský, duchovný, kultúrny a športový život. Nachádza sa tu
Základná a Materská škola, zdravotné stredisko s lekárňou, pekáreň, potraviny ,pohostinstvá, čerpacia
stanica a všetky služby potrebné pre vysokú kvalitu života a plnohodnotný rozvoj osobnosti. O zdravom
životnom prostredí svedčí fakt, že z troch strán je obec obklopená chránenými územiami. Podrobnejšie
informácie získate na telefónnom čísle : 057/779 32 86 alebo na e-mailovej adrese :
ocukamenicanc@stonline.sk
Najnovšie informácie o dianí v obci :www.obeckamenicanadcirochou.sk

Mikulášsky podvečer
Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou v spolupráci so Základnou školou už tradične dňa 6. decembra
2015 zorganizoval Mikulášsky podvečer. O záujme svedčí vysoká účasť detí a rodičov. Po peknom
kultúrnom programe Mikuláš  rozdal darčeky všetkým dobrým deťom a slávnostne zasvietil vianočný
stromček v obci. Atmosféru umocnili vianočné koledy a  teplý čaj. Starosta obce ďakuje Základnej škole,
dobrovoľným hasičom a zamestnancom obecného úradu za zorganizovanie pekného večera. Spolu s
poslancami prajeme spoluobčanom plnohodnotne prežitý advent a požehnané Vianoce v kruhu svojich
blízkych. ...viac

Dňa 3.12.2015 sa na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou uskutočnilo pracovné stretnutie starostov,
zamestnancov a cirkevných predstaviteľov obcí „cirošskej doliny“ a priľahlých obcí. Podujatia sa zúčastnil
aj primátor mesta Snina  Ing. Štefan Milovčík. Cieľom stretnutia bolo skoordinovať cirkevné  kultúrne a
športové akcie, ktoré sa konajú v priebehu roka tak, aby nedochádzalo ku kolízií termínov. Zástupcovia
obcí a cirkvi sa dohodli na spoločnom postupe. To znamená, že v priebehu mesiacov december a január
každá obec zostaví harmonogram obecných podujatí. Výstupom má byť spoločný kalendár, ktorý prinesie
občanom informácie, v ktorej obci sa čo momentálne organizuje. Po pracovnej časti nasledoval obed,
počas ktorého zaznelo mnoho zaujímavých podnetov, ktoré by mali prispieť k všestrannému rozvoju
regiónu.
V stredu 2. 12. 2015 sa v priestoroch Hotela Dukla v Prešove uskutočnila odborná konferencia : „Operačné
programy nového programového obdobia 2014 - 2020“. Cieľom podujatia bolo priblížiť jednotlivé programy,
harmonogram výziev a podmienky, za ktorých môžu mestá a obce žiadať dotácie. Konferencie sa
zúčastnila aj naša obec, konkrétne Alexander Bugyi  a Štefan Balberčák.
Denný stacionár v našej obci

Nezisková organizácia HÁJIK oznamuje všetkým starobným a invalidným dôchodcom, že od januára 2016
sa otvára denný stacionár v priestoroch základnej školy v Kamenici nad Cirochou. DS bude otvorený od
pondelka - do piatka od 08.00 do 16.00 hod. Poplatok za pobyt je 1 € denne, v cene sú zahrnuté obedy,
káva, čaj, minerálka, terapie, prednášky a iná záujmová činnosť. Dôchodcovia si môžu vyzdvihnúť žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu u pani Harbistovej.
Kontakt: 0911 648 159
K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu od
obvodného lekára.