Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Oznámenie o strategickom dokumente -Zmeny a doplnky č. 1 Územné

Spoločný územný plán obce

Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a  doplnkov č.1 Územného plánu

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,, Územný plán Prešovského samosprávneho kraja,, verejnou vyhláškou

TEXTOVÁ ČASŤ


SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ KAMENICA nad CIROCHOU a KAMIENKA........Textová časťA

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ KAMENICA nad CIROCHOU a KAMIENKA........Záväzná časťB

VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

GRAFICKÁ ČASŤ

Širšie vzťahy_KaK

Záujmové územie_KaK

Funkčné využitie_Kamenica nC

Doprava_Kamenica nC

Vodné hospodárstvo_Kamenica nC

Energetika a spoje_Kamenica nC

Vyhodnotenie záberu PP_Kamenica nC

Ochrana prírody_KaK
Územný plán obce