Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo
Meno a priezvisko
Obvod
Bydlisko
Telefón
Ing. Monika
Hamaďaková       
Pod Žbirom
Partizánska
smer Kamienka
Partizánska 421/31
0904 239 557
hamadakova.monika
@gmail.com
Renáta Babjaková
Železničná
ČSA
ČSA 332/26
0915 903 101
renata.babjakova 
@gmail.com
Filomén Burda

Vihorlatská
Kamenná
Kpt. Nálepku
Partizánska 420/27
0902 924 276
burdafilomen@gmail.com
JUDr. Miroslav Hodák
Jarná, Krátka
Slepá
Sládkovičova
Mierova 574/2
0902 963 717
miro.hodak@centrum.sk
Anna Daňová
Osloboditeľov
Gaštanova
Partizánska 642
0905 358 520
Ing. Jozef Komarc
Humenská
Lesná 401/5
0905 499 336
jozef.komarc@centrum.sk
Mária Škrlíková
Štúrová, Záhradná
Mierová
Mierova  674/40
0911 558 932
Marek Čabák
Ružova , Sadova
Partizánska
od ŽS po križov.
Sadova 769/5
0915 887 789
cabakmarek25@gmail.com
Ing. Diana Burdová
Veterná
Lesná
Lesná 767/30
0907 937 174
dianaburdova@gmail.com
Starosta obce: Ing. A l e x a n d e r     B u g y i
Zástupca starostu obce:  JUDr. Miroslav Hodák

Obecná rada:                    JUDr. Miroslav Hodák
                                            Marek Čabák
                                            Jozef Komarc

Hlavný kontrolór:              Margita Karamanová

Asistent osvety zdravia            Mariana Holubová
Komisia pre školstvo a šport
Predseda komisie pre školstvo a šport   : Marek Čabák
Členovia komisie pre školstvo a šport :     Ing. Diana Burdová
                                                                                    Filomén Burda
                                                                                    Marek Ihnat
                                                                                    Ján Sojčak
                                                                                    Marián Miko

Komisia pre mládež, kultúru a sociálne veci

Predseda komisie pre mládež, kultúru a sociálne veci : Mária Škrlíková
Členovia komisie pre mládež, kultúru a sociálne veci : Renáta Babjaková
                                                                                                              Ing. Monika Hamaďaková
                                                                                                              Eva Šepeľová
                                                                                                              Monika Stebilová

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

Predseda komisie pre verejný poriadok a životné prostredie : Ing. Jozef Komarc
Členovia komisie pre verejný poriadok a životné prostredie : JUDr. Miroslav Hodák
                                                                                                                             Anna Daňová
                                                                                                                             Ján Mažerik
                                                                                                                              Ing. Patrik Šepeľa

                                                                                                                                
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

členovia: Anna Daňová,

                 Ing. Jozef Komarc

                 JUDr. Miroslav Hodák