Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Matrika

Vybavuje:
Ing. Anna Kormuciková
Tel.číslo: 057/ 7793204
E-mail:
anna.kormucikova@obeckamenicanadcirochou.sk

Tlačivá na stiahnutie:

Vydávanie matričných dokladov
Vydávanie matričných dokladov - tlačivo word
Vydávanie matričných dokladov - tlačivo pdf

Zápisy do osobitnej matriky
Zápisy do osobitnej matriky - tlačivo word
Zápisy do osobitnej matriky - tlačivo pdf

Uzavretie manželstva
Uzavretie manželstva - tlačivo word
Uzavretie manželstva - tlačivo pdf

Osvedčovanie listín
Osvedčovanie listín - tlačivo word
Osvedčovanie listín - tlačivo pdf

Osvedčovanie podpisov
Osvedčovanie podpisov - tlačivo word
Osvedčovanie podpisov - tlačivo pdf

Úmrtie
Úmrtie - tlačivo word
Úmrtie - tlačivo pdf