Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Obec a zahraničie

Program cezhraničnej spolupráce  Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Spoločný Technický Sekretariát  v Krakowe, Poľská Republika, nám listom zo d
ňa 13. Júna 2014 oznámil, že náš projekt „Kultúra - spoločný jazyk oboch partnerov“  z roku 2010 získal dofinancovanie   z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v hodnote 269 997,45 €, čo znamená 85 % oprávnených nákladov projektu.
D
ňa 18. Júna 2014 bolo stretnutie s poľským partnerom z Tyrawy Woloskej, kde bolo konštatované, že stavebné povolenia na tento projekt z roku 2010 sú neplatné a z toho dôvodu nebude možné preinvestovať finančné prostriedky v termíne do 31.12.2014.
Písomne sme požiadali sekretariát v Krakowe o predĺženie termínu vyčerpania finančných prostriedkov do 31.12.2015. Zjednodušene sa jedná o výstavbu amfiteátra  v Kamenici nad Cirochou a rekonštrukciu amfiteátra v Tyrawe Wolosskej.         
Hejce

19. januára 2015 sme si pripomenuli 9 rokov od pádu lietadla v maďarskej obci Hejce, kde zahynul aj náš občan pán  Ján Balog. Starosta našej obce a rodina Balogová sa zúčastnili  pietneho aktu kladenia vencov v pamätnej obci za účasti predstaviteľov štátu.