Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Poľovnícke združenie JAZVEC
 
 
Výročná členská schôdza PZ JAZVEC
Dňa 18. 2. 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza - PZ Jazvec Kamenica nad Cirochou. Schôdza zvolaná v  zmysle stanov SPZ. Schôdza sa riadila schváleným programom. Keďže funkcionárom končil 5 ročný mandát, bola to zároveň aj schôdza volebná. Po správe o  činnosti, správe dozornej rady a  schválení rozpočtu na rok 2017 sa uskutočnili aj tajné voľby funkcionárov.

Základné údaje:
Názov poľovného revíru                                                 Hrabiny
Výmera                                                                           2589 ha.
Počet členov PZ                                                              44
Počet členov výboru                                                         9
Stav finančných prostriedkov na účte                             11  646 eur
Predseda PZ                                                      Štefan Hančár

Schôdza mala konštruktívny a  pracovný priebeh. Bola prevedená výmena stráže v  tom pracovnom slova zmysle. Pamätným listom boli ocenení: M. Harvilik, A. Bugyi, J. Pavlisko a  Š. Hančár. Jubilantom boli odovzdané finančné dary : p. M. Ďuričko, p. J. Kapuscinský a  p. A. Bugyi st.  Záverom bol podaný chutný jelení guľáš a  zlatý mok z  Orechovej. Foto pripájame. 
Starosta obce všetkým zvoleným blahoželá.
Etický kódex poľovníkov
Žiadosť o spoluprácu pre PZ JAZVEC