Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Obecný úrad


Adresa:

Obec Kamenica nad Cirochou
Humenská 555/ 6
067 83 Kamenica nad Cirochou

Telefón:
+421 57 779 32 86
+421 57 779 32 04

Fax:
057 788 30 71

E
-mail:
ocukamenicanc@stonline.sk

Ing. Alexander Bugyi

Starosta obce
Ing.Anna Kormuciková
Matrika
Evidencia obyvateľstva
Stavebný úrad
Ing. Adriana Meričková
Ekonomická agenda
Anna Pastírová
Mzdová a personálna agenda
Sociálna oblasť
Kultúrno- spoločenská oblasť
Správca miestných daní a poplatkov
Verejná správa
Mgr. Štefan Balberčák, PhD.
Samostatný referent
Jana Ferencová
Samostatný referent
Pondelok
7:30
-11:45
12:15
-15:45
Utorok
7:30
-11:45
12:15
-15:45
Streda
7:30
-11:45
12:15
-15:45
Štvrtok
7:30
-11:45
12:15
-15:45
Piatok
7:30
-11:45
12:15
-14:30
ÚRADNÉ HODINY:
PRACOVNÍCI OBECNÉHO ÚRADU:
Double click to edit