Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
Oznámenie 
-intenzifikácia ČOV
MAPA OBCE
 
AKTUALITY 1.2016

„Oporný múr - chodník“ - riešenie tzv. bodovej závady I/74
Vážení spoluobčania, jednou z priorít investičnej výstavby minulého, ale aj tohto volebného obdobia, je
riešenie tzv. bodovej závady na št. ceste I/74. V rétorike Kameničanov tomu hovoríme oporný múr -
chodník. Z minulej korešpondencie medzi tunajším úradom a štátnymi orgánmi, ktorým táto cesta a múr
patrí, poznáte stav na úrovni konca roku 2015.
Keďže tunajší úrad v úsilí o zaradenie tejto štátnej akcie do plánu výstavby nepoľavil, na sklonku roku sme
listom č. 709/2015  zo dňa 15.12.2015 požiadali príslušný riadiaci štátny orgán, o zaradenie a vysvetlenie,
aký je osud tejto stavby. Pre zaujímavosť uvádzame, že za sedem rokov, je to asi piaty list a úmerne
tomu zverejňujeme list č. 0698/2016 zo dňa 11. 1. 2016, ako odpoveď na našu požiadavku, čo s touto
bodovou závadou, aký je plán štátu  v najbližšom období. Aj touto formou úrad občanom ďakuje za
zhovievavosť a toleranciu pri znášaných ťažkostiach až útrapách pri prechádzaní popod tzv. oporný múr.
List štátneho tajomníka Ministerstva dopravy

Výročie tragickej udalosti v obci Hejce
Dňa 19. 1. 2016 starosta obce navštívil partnerskú obec Hejce v Maďarsku. Zúčastnil sa pietneho aktu
kladenia vencov z príležitosti 10. výročia pádu vojenského lietadla nad obcou Hejce, ktoré sa vracalo z
misie. Pietneho aktu sa zúčastnili prezidenti Slovenska a Maďarska, ministri obrany, generalita
ozbrojených síl SR a Maďarska , pozostalí a ďalší spolucítiaci hostia.
Obsadenie voľného pracovného miesta - výsledok
Dňa 21. 1. 2016 sa uskutočnili pohovory so záujemcami o pracovné miesto ekonóm - ekonómka
obecného úradu v Kamenici nad Cirochou. Komisia po prezentácii sa uchádzačov odporučila starostovi na
toto pracovné miesto prijať Ing. Adrianu Meričkovú.
Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie
Dňa 21. 1. 2016 sa uskutočnilo prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie. Na Slovensku sa o priazeň
voličov uchádza 23 politických subjektov. Politické subjekty do okrskovej volebnej komisie v našej obci
delegovali 17 subjektov s uvedením konkrétneho mena člena a náhradníka. Na tomto prvom zasadnutí
členovia svojim podpisom zložili starostom prečítaný sľub a tajným losovaním vylosovali predsedu a
podpredsedu okrskovej volebnej komisie. Predmetom stretnutia boli  všetky náležitosti súvisiace s
prípravou, priebehom a odovzdaním výsledkov volieb do NR SR, ktoré budú 5. marca 2016.
Zasadnutie Obecnej rady
Dňa 21. 1. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Obecnej rady. Rada sa zaoberala úlohami, ktoré na ňu
delegovalo ostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Rada sa zaoberala financovaním spoločenských
a záujmových zložiek v obci, činnosťou a výsledkami futbalového klubu. Taktiež postupom prác pri
komunikácii s vlastníkmi pozemkov, kde by sa mala v budúcnosti zrealizovať výstavba rybníka ako
viacúčelovej vodnej nádrže, pre potreby rybárov, obecnej turistiky a rybník by mal slúžiť aj ako zásobáreň
požiarnej vody. Pre zaujímavosť uvádzame, že profesionálnymi rybármi  (Košarovce), boli vytypované
viaceré lokality. Najlepšie podmienkam pre výstavbu rybníka vyhovuje lokalita medzi riekou Cirocha ( Pod
Velikou a Čerňov). V súčasnosti je to voľná plocha vo výmere cca 6 hektárov. Členovia rady a rybári aj
týmto apelujú a prosia vlastníkov pozemkov o spoluprácu a ústretovosť.
Plesová sezóna
Plesová sezóna je v Kamenici v plnom prúde. Dňa 9.1. 2016 sa uskutočnil tradičný Poľovnícky ples. Po
plese bolo cítiť spokojnosť z úspešne zvládnutého plesu.
Dňa 16. 1. sa uskutočnil ples, ktorí organizovali dobrovoľní hasiči. Veľké množstvo spokojných mladých
ľudí, ktorí ples pripravili sa zabávalo až do rána. Bolo cítiť atmosféru pokoja a kľudu. Hasiči , ktorým sa
očakávania a plány v roku 2015 splnili asi najviac, mali dôvod k oslave.
Dňa 30. 1. 2016 Klub dôchodcov Platan organizuje už tradičnú Fašiangovú veselicu. Po sérii týchto plesov
prichádzajú na rad hodnotiace a výročné schôdze jednotlivých spoločenských zložiek v obci. Keďže 12
spoločenských zložiek žije aktívny život, je čo bilancovať, ale aj dávať si nové predsavzatia a výzvy do
roku 2016 . Obecný úrad sa  hlási k aktívnej spolupráci s týmito zložkami, bez pomoci ktorých by aj
dnešná Kamenica nevyzerala tak, ako vyzerá. Po dlhom čase sa podarilo aj do obecného parlamentu
zvoliť ľudí, ktorí vzišli z tohto verejného života.