Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Aktuality 01.2016
Aktuality 12.2015
Aktuality 11.2015
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
MAPA OBCE
Odpredaj svietidiel....viac
AKTUALITY 02-03.2016
Etický kódex poľovníkov
My, poľovníci , priatelia a ochrancovia prírody máme za sebou obdobie intenzívnej starostlivosti o
zver, plesov , výročných schôdzí, ale aj obdobie okresných chovateľských prehliadok, ktoré končili
poradou predsedov a poľovných hospodárov. Týždeň predtým sme zvládli aj jarné sčítanie zveri. My,
tu spolupôsobiace štyri obce, z ktorých je nás v PZ Jazvec organizovaných 44 členov , sme už v jarnom
období stihli aj dve brigády. . ..viac
Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie - aktuálne info od VVS a.s
Vážený obyvatelia, radi by sme Vás informovali, že v termíne od 14. 3. 2016 do 22. 6. 2016 VVS a.s.
vyhlásila GENERÁLNY PARDÓN pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí neoprávnene vypúšťajú  odpadové
vody do verejnej kanalizácie, alebo neoprávnene odoberajú pitnú vodu z verejného vodovodu.
V tomto období si VVS a.s. nebude uplatňovať  náhradu škody a poplatok za zistenie a preverenie
neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania odpadových vôd
do verejnej kanalizácie u zákazníkov, ktorí si upravia zmluvné vzťahy a na zákazníckych centrách VVS
a.s. zaevidujú pripojenie  na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu.
Veríme,  že len Vaša zaneprázdnenosť a uponáhľaný spôsob života spôsobili to, že ste opomenuli dať
si svoje zmluvné vzťahy do súladu s platnými zákonmi SR.

Požiar rodinného domu
Dňa 28. 2. 2016 krátko po 19:00 došlo k požiaru rodinného domu na Ulici Partizánskej. Duchaprítomnosťou
a profesionálnym prístupom majiteľa susednej nehnuteľnosti bola privolaná pomoc HZZ Humenné. Pri
likvidácii požiaru asistovali aj DHZ Kamenica nad Cirochou. Odborným riadením celého zásahu bol požiar
veľmi rýchlo zlikvidovaný. Starosta obce aj týmto ďakuje štátnym a dobrovoľným hasičom za profesionálny
prístup pri likvidácii požiaru.
Voľby 2016 - Hlasovacie preukazy
Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnia voľby do NRSR. S tým súvisí aj možnosť pre občanov voliť mimo svojho
bydliska, t.j. ak volič nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá
obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.
Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce t.j. v piatok 4. marca 2016
do 14:30.
Výročné členské schôdze
Dňa 20. 2. 2016 sa uskutoční výročná členská schôdza DHZO.
Dňa 25. 2. 2016 sa uskutoční výročná členská schôdza Zväzu zdravotne postihnutých.
Dňa 27. 2. 2016 sa uskutoční výročná členská schôdza PZ Jazvec Kamenica nad Cirochou. Keďže máme
rotujúci systém, schôdza sa uskutoční v KD Modra n. C.
Dňa 7. 2. 2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza Únie žien v obci.
Dňa 8. 2. 2016 sa uskutočnila členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža.

Vyhlásenie prvého stupňa povodňovej aktivity
Dňa 15. 2. 2016 starosta obce po komunikácií s členmi krízového štábu, vyhlásil prvý stupeň povodňovej
aktivity. Bolo tak vykonané v súlade so zákonom 7/2010. Krízový štáb obce monitoroval situáciu na
všetkých tokoch v obci dňa 15. 2. 2016 o 16:00 a 22:00 a dňa 16. 2. 2016 o 7:00. Vzhľadom na večerný
vývoj bolo všetko prichystané na vyhlásenie 2. stupňa, no realita ráno nasvedčovala tomu, že vody upadli a
až do odvolania ostávame pri 1. stupni.

Prijatie bývalého starostu p. Štefana Kapuscinského na obecnom úrade
9. 2. 2016 starosta obce za účasti zástupcu terajších, ale aj bývalých zamestnancov OCÚ prijal bývalého
starostu obce, p. Š. Kapuscinského. Uskutočnilo sa to z príležitostí dožitých 70. rokov menovaného. V
priateľskej a konštruktívnej atmosfére sa spomínalo na časy po tzv. nežnej revolúcii, aké to bolo, keď nikdy
nebolo dosť peňazí ale aj na chvíle úsmevné. Tento prejav úcty treba vnímať ako poďakovanie a ľudské
dobro za 17 rokov počas ktorých stál na čele verejného života v našej obci.
Štefan, v mene občanov aj v mene svojom ti za vykonanú prácu ďakujeme.