Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Zrealizované projekty:


1, Modernizácia a prestavba ZŠ Kamenica nad Cirochou, stavebné úpravy ŠJ a stavebné úpravy MŠ
V hodnote 700 871,
- EUR z Min. výstavby a Regionálneho rozvoja SR (eurofondy)

2, Spoločné aktivity v obci s cieľom zvýšenia zamestnanosti (komunitné centrum)
V hodnote  129 777,26 EUR z Fondu sociálneho rozvoja (ESF)

3, Zlepšenie športového prostredia v obci ( viacúčelové ihrisko pri ZŠ)
V hodnote 7 042,
- EUR z Úradu vlády SR

4, Kvalitnejším vybavením k zvýšeniu bezpečnosti pre mladých.
V hodnote 8799,
- EUR z Úradu vlády SR

5, Dobudovanie kanalizácie ulica Humenská (jednorazová dotácia)
V hodnote 69 707,
- EUR žiadané z enviromentálneho fondu, financie poskytnuté z Ministerstva životného prostredia.

6, Dobudovanie kanalizácie ulica Vihorlatská
V hodnote 3 833,
- EUR z vlastných zdrojov.

7, Chodník ulica Humenská
V hodnote 40 562,
- EUR  z vlastných zdrojov.

8, Živičná úprava miestnej komunikácie na ulici Vihorlatskej
V hodnote 6 000,
- EUR z GR VLM Pliešovce.

9, Rekonštrukcia časti kultúrneho domu
V hodnote 26 555,
-EUR z dotácie na individuálne potreby obce z Min.financií ,
sponzorský dar VLM SR š.p. Pliešovce a z vlastných zdrojov.

9, Stavba viacúčelovej sociálnej budovy pri futbalovom ihrisku.
V hodnote 16 629,
-EUR z vlastný zdrojov.

10, Dobudovanie vodovodu ul. kpt. Nálepku
Zrealizovala VVS a.s. Humenné

11, Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični Základnej školy
V hodnote 2 157,60-EUR z vlastných zdrojov

12, Zariadenie sociálnych služieb- Denný stacionár Kamneica nad Cirochou
V hodnote 906 072,16-EUR  investor  Agentúra rozvoja Slovensko- východ, Humenné (eurofondy)
  - stavba pozastavená do odvolania

13, DEXIA centrum- revitalizácia verejných priestorov v centre obce Kamenica nad Cirochou
V hodnote 4 435,- EUR z Nadácie Dexia banka Slovensko.