Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Stavebný úrad

Vybavuje:
Ing. Anna Kormuciková
Tel.číslo: 057/ 7793204
E-mail:
anna.kormucikova@obeckamenicanadcirochou.sk

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie
- tlačivo word
Žiadosť o stavebné povolenie
- tlačivo pdf

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
- tlačivo word
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
- tlačivo pdf

Žiadosť- ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť- ohlásenie drobnej stavby
- tlačivo word
Žiadosť- ohlásenie drobnej stavby
- tlačivo pdf

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
- tlačivo word
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
- tlačivo pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- tlačivo word
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- tlačivo pdf

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
- tlačivo word
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
- tlačivo pdf

Domové prípojky k inžinierskej siete
Domové prípojky k inžinierskej siete
- tlačivo word
Domové prípojky k inžinierskej siete
- tlačivo pdf

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
brožura
plagát