Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
 
Včelárske okienko
 
Včelári našej obce

Katastrálne územie obce Kamenica nad Cirochou predstavuje výmeru 1766 hektárov, pôsobí v ňom 10
včelárov, ktorí sú registrovaní v Slovenskom zväze včelárov. Obhospodarujú cca 200 včelstiev.Naša
obec má ideálne podmienky na včelárenie, o čom svedčí aj spomínaný, nie malý počet včelích
rodín.Včelárstvo, ako voľno-časová aktivita, aj napriek tomu, že vyžaduje množstvo času a často krát
aj nejaké tožihadlo ako bonus je pre nás veľmi prospešné. Opelenie kvetov je nevyhnutnou
podmienkou pre zdravý vývinplodov všetkých rastlín a stromov. Včelár vykonáva touto spoločensky
prospešnou aktivitou svoje hobbya zároveň získava plody včelej práce: med, peľ, vosk, včelí jed a
materskú kašičku.Slovenský zväz včelárov, zastrešuje ako najsilnejšia včelárska organizácia na
Slovensku svojich členova zabezpečuje výmenu informácií na rôznych podujatiach ako je už tradičná
včelárska nedeľa. Taktiež vykonávakontrolu proti rôznym včelím chorobách ako je mor včelieho plodu,
nozémova nákaza a pod. V tejto organizáciíje jedna z vecí, ktorú nám nedá nespomenúť, jej členovia
sa oslovujú na dnešnú dobu trošku nezvyčajne a to „priateľ včelár“.Ľudia často pri spozorovaní včely
niekde na kvete spozornia a boja sa uštipnutia, no skúste si niekedy všimnúť ako usilovne pracuje a
zháňa peľ a nektár pre svoju rodinu, aby prežila. Včelárenie je téma, o ktorej my, včelári,dokážeme
rozprávať či písať veľmi radi a veľa, preto sme sa rozhodli v určitej postupnosti informovať Vás,
akékrásne stvorenie včela medonosná (apis mellifera) v skutočnosti je.
Ale to už v ďalších článkoch...
Prajeme Vám pekný deň, priatelia Včelári našej obce
Včelár v apríli
Príroda sa prebudila a všetko sa začína zelenať a rozkvitať. Už v marci sme videli rozkvitnuté kríky
drienok, liesok, ktoré dali naším včelstvám prvé peľové zrnká peľu. No v apríli sa situácia podstatne
zmenila - peľu a nektáru začína byť dostatok a včelstvá sa dostávajú do sily aj keď ťažké obdobie
prechodu zo zimnej generácie na letnú musia prekonať. Matky so zvyšujúcim sa prínosom peľu a
nektáru zvyšujú svoju plodujúcu činnosť.  Včelstvá začínajú navštevovať kvitnúce marhule, čerešne,
trnky a neskôr aj jablone, hrušky, púpavy, ktoré taktiež v apríli poskytnú svoje kvety na opelenie.
Postupným otepľovaním pozorujeme aj posun kvitnutia repky olejnej, ktorá v poslednej dobe kvitne
v tomto mesiaci.
Pri prácach na včelnici sa snažíme skracovať svoje zásahy na minimum a nevyrušovať  tým naše
včelstvá. Nasadenie medníka a podstatný zásah do plodiska, ktoré rozširujeme o medzisteny a
čisté plásty je jedným z rozhodujúcich zásahov do včelstiev počas roka. Pri bežných prehliadkach
vykonávame aj čistenie a výmenu úľových zostáv a ostatného náradia. Taktiež vyvápnime priestor
pred úľami, kde často včielky vynášajú včelie mŕtvolky. Čistotou a častou obmenou včelárskeho
diela prispejeme k najvyššej kvalite medu.
Každý z nás je naplnený energiou pri sledovaní rozvoja okolitej prírody, ktorá má v jari neskutočnú
silu a pohladí našu dušu, ktorá po zime čakala na teplé lúče slnka. My včelári k tomu pripájame aj
pohľad na letáče našich včielok, ktoré prežili zimu a potešia našu včelársku dušičku.
Vedeli ste ako včely zahusťujú prinesený nektár? Lietavka, ktorá doniesla v medovom
vačku nektár, odovzdá ho 4-5 mladším robotniciam, ktoré ho opäť pomocou cuciaka odovzdávajú
ďalším 8-10 mladým včelám. Takto sa môže nektár donesený jednou lietavkou rozdeliť vo včelstve
až medzi 50 robotníc. Tieto odobratý nektár vyvrhujú z medového vačku na miesto medzi cuciakom
a spodnou častou hlavy a po vyprázdnení celého medového vačku nektár opäť prehĺtajú a
pretláčajú do medového vačku. Pri vyvrhovaní a prehltávaní do nektáru primiešavajú výlučok
hltanových žliaz, a tak ho zahusťujú. Toto včely opakujú dovtedy, kým sa nektár nezahustí na
70%. Ďalšie zahusťovanie nektáru týmto spôsobom už nie je možné, lebo taký hustý nektár už
včela veľmi ťažko pretláča cez úzky pažerák. Nektáromed uložený do buniek včely ďalej zahusťujú
mechanickou cestou - intenzívnym vetraním medziplástových uličiek. Len čo sa obsah buniek
takýmto spôsobom zahustí na 78-80%, začnú včely bunky viečkovať, aby med, ktorý je
hygroskopický, nepohlcoval vlhkosť zo vzduchu.
Peknú jar prajú včelári obce.