Zasadnutia obecné zastupitežstvo

 
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Važaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright Š 2015 by "pcop"  ˇ  All Rights reserved  ˇ  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac

Dňa 09. decembra 2014 sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupitežstva pri
Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. Na tomto zasadnutí boli oznámené výsledky volieb do
orgánov samosprávy, sžub zložil starosta obce  ako aj poslanci obecného  zastupitežstva.
Ďalší program bol podža pokynov vydaných MV SR pre ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupitežstva.
 
 
Zasadnutia Obecného zastupitežstva
1.zasadnutie Obecného zastupitežstva
ZAPISNICA
UZNESENIE
Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupitežstva v Kamenici nad Cirocho  dňa 27.06.2017
POZVÁNKA