Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Važaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright Š 2015 by "pcop"  ˇ  All Rights reserved  ˇ  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Zápisnice obecného zastupitežstva
Zápisnica z 13.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 27.6.2017
Zápisnica z 12.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 8.6.2017
Zápisnica z 3.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 18.5.2017
Zápisnica z 11.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 23.2.2017
Zápisnica z 10.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 5.12.2016
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 29.9.2016
Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 15.6.2016
Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 22.3.2016
Zápisnica zo 6.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 8.12.2015
Zápisnica z 5.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 15.10.2015
Zápisnica zo 4.zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 17.6.2015
Zápisnica z I. a II. kola vožby hlav. kontrolóra obce na zasadnutí Obec. zastupitežstva zo dňa 6.5.2015
Zápisnica z 2.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 1.4.2015
Zápisnica  z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva  zo dňa 5.3.2015 
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupitežstva zo dňa 05.02.2015
Zámer  odpredaja majetku obce - ČOV a Kanalizácia z dôvodov hodných osobitného zreteža podža § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci  
Zápisnice zo zasadania Obecného zastupitežstva z roku 2014
Zápisnice zo zasadania Obecného zastupitežstva z roku 2013
Zápisnice zo zasadania Obecného zastupitežstva z roku 2012
Zápisnice zo zasadania Obecného zastupitežstva z roku 2011
Zápisnice zo zasadania Obecného zastupitežstva z roku 2010