Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Oznámenie o uložení zásielky
Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou, ohlasovňa pobytu v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov oznamuje občanom, že majú uloženú doporučenú zásielku na Obecnom
úrade, kde si môžu v úradných hodinách túto zásielku prevziať :
 
Vojtech Železník                               Vyvesené : 27. 4. 2017

Peter Zeleňák                                   Vyvesené : 27. 4. 2017

Ján Bodziony                                   Vyvesené : 27. 4. 2017

Pavel Gerhardt                                 Vyvesené : 27. 4. 2017