Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Rímsko- katolícka cirkev

Farnosť Kamenica nad Cirochou

Rímsko-katolícky farský úrad
Železničná 1
067 83  Kamenica nad Cirochou

Telefón: 0918 697 347

Farnosť Kamenica nad Cirochou vznikla v roku 1942.
Správca farnosti : Peter Sepeši

Rímsko-katolícky kostol svätého Štefana, prvomučeníka.

Kostol bol postavený v roku 1782. Je to jednoloďová stavba so štvorcovým segmentovým uzáverom presbytéria .
V roku 1943 došlo k obnove kostola a bol vybudovaný nový chór.
V roku 1944 bola dokončená kostolná veža, kde sa umiestnili dva zvony. Jeden zo zvonov bol počas vojny roztavený a použitý  na výrobu kanóna.
Orgán pri bohoslužbách sa začal používať v roku 1852 , a slúžil až do roku 1969.
V roku 1987 bola zrenovovaná strecha a v roku 1990 sa konala renovácia vnútornej maľby ,inštalovalo sa nové elektrické osvetlenie a obnovila sa sákristia. Pod kostolom bol urobený archeologický prieskum, ktorý potvrdil existenciu pohrebiska na mieste súčasného kostola. V novembri 2008 sa konala konsegrácia kostola.

Nádvorie kostola zdobí 300 ročná lipa veľkolistá, ktorá je zapísaná v katalógu chránených stromov.

V roku 1997 bola ukončená stavba Domu nádeje, kde sa vykonávajú pohrebné obrady.