Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Spoločenské akcie

V obci Kamenica nad Cirochou sa v spolupráci jednotlivých spoločenských zložiek organizujú rôzne kultúrne a spoločenské akcie. Taktiež sa organizujú brigády      na skrášlenie prostredia v obci.
Všetky akcie ktoré sa  v obci organizujú spájajú ľudí, prispievajú k dobrému spolunažívaniu a utužovaniu vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi.

Každoročne sa opakujúce akcie:Ples strany SMER
/január, február/
Ples Poľovníkov
/január, február/
Fašiangová veselica
/ január, február/
Valentín
/ február/
MDŽ
/ marec/
Jarná brigáda
/ apríl/
Stavanie mája
/ máj/
Majáles
/začiatok mája/
Namaľujem si rozprávku
/ máj/
Deň otcov
/ druhá polovica júna/
Jeseň pani bohatá, výstava plodov
/ september/
Mesiac úcty k starším,stretnutie jubilantov
/október/
Country bál
/ druhá polovica októbra/
Katarínsky večer
/ druhá polovica novembra/
Mikuláš- rozsvietenie vianočného stromčeka
/ začiatok decembra/
Vianočná akadémia
/ začiatok zimných prázdnin/