Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
Zabezpečenie poriadku
2% z dane ...viac
Zdravotníctvo
V centre obce je zdravotné stredisko, ktoré  zabezpečuje primárnu zdravotnú starostlivosť pre občanov Kamenice nad Cirochou, ako aj pre ľudí z blízkeho okolia.
Sídli v obecnej budove  na ulici Osloboditeľov č. 203.

Všeobecný lekár pre dospelýchPraktický lekár pre deti a dorastSOCIÁLNA OBLASŤ

V obci je okolo 500 zdravotne postihnutých občanov.
Opatrovateľská starostlivosť priamo v byte sa poskytuje 7 občanom opatrovateľkami, ktoré sú na čiastočný úväzok. V DSS je toho času jedna občianka.
K 1.9.2010 je 22 detí z rodín v hmotnej núdzi, alebo z rodín ktoré nedosahujú životné minimum a majú nárok  na dotáciu na stravu a školské potreby

Opatrovateľská služba, prepravná služba a umiestnenie v sociálnych zariadeniach
občania si môžu požiadať o opatrovateľskú službu, prepravnú službu alebo o prijatie do sociálnych zariadení na obecnom úrade v pracovných d
ňoch.
Kontakt: Pastírová Anna                  057/ 7793286

Dávky v hmotnej núdzi
O dávky v hmotnej núdzi si občan žiada na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny v Humennom, odbor sociálny.
BLAHOVÁ MARGITA MUDr.
     
Tel.: 057/ 7793205
     
Ordinačné hodiny:
Pondelok- Piatok:
7:00 hod. -  13:00 hod.
 
 
Streda:
13:00 hod. -  15:00 hod
detská poradňa,
preventívne prehliadky
JUSKO PETER MUDr.
     
Tel.: 057/ 7793354
     
Ordinačné hodiny:
Pondelok- Piatok:
7:00 hod. -  13:00 hod.
 
 
Streda:
13:00 hod. -  15:00 hod
návštevná služba