Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja
obce Kamenica nad Cirochou
na roky 2015-2021
s výhľadom do roku 2024
 
PHSR obce Kamenica nad Cirochou 2015-2021
PHSR titulka pred schvalením
Kamenica n. Cirochou Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Kamenica n. Cirochou Formulár č. P 3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov
Kamenica n. Cirochou Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR
Kamenica n. Cirochou Formulár č. A 7 - Ex-ante hodnotenie