Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Deň Matiek 2016
V piatok 13. mája 2016 sa v kinosále Kultúrneho domu uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa Matiek.
Kultúrny program v spolupráci s obecným úradom pripravila základná škola s MŠ. S programom piesní,
básní, tanca a humorného slova potešili deti svoje mamky. Vrcholom programu bolo vystúpenie speváka
Maroša Banga, ktorému spoločnosť robila manželka. Svojim vystúpením a piesňami venovaných
všetkým mamám najprv dojal a potom pásmom piesní rôznych  žánrov dostal do varu publikum, ktoré sa
aj priamo zapájalo, či už spevom alebo tancom. Svoju vďaku p. Marián Bango vyjadril aj prostredníctvom
listu, ktorý zaslal na obecný úrad. Z jeho obsahu citujeme :

„Vážený pán starosta,
ešte raz by sme sa Vám a Vašim spolupracovníkom chceli čo najsrdečnejšie poďakovať  za
mimoriadne vrelé prijatie, ktoré sa nám u Vás dostalo pri našej návšteve  vo Vašej obci. Verte, že to z
našej strany nie sú len frázy. Vďaka ľuďom, ako ste Vy a Vaši kolegovia, našu prácu milujeme a
veríme, že budeme môcť prostredníctvom krásnej hudby rozdávať ľuďom radosť a optimizmus ešte
veľmi dlho. Pri takejto odozve vieme, že naša práca nie je márna a že máme ísť ďalej.
Prajem veľa pracovných aj osobných úspechov a tešíme sa niekedy dovidenia.“
So srdečným pozdravom
Saša a Maroš Bangovci a Edita Hudáková