Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Harmonogram vývozu
odpadu
2% z dane ...viac
Deň obce v  Kamenici nad Cirochou

Dňa 26. júna 2016 sa uskutočnil Deň obce Kamenica nad Cirochou konaný pri príležitosti 699. výročia  
prvej písomnej zmienky. Scenár sa udial podľa vopred pripraveného programu. Pred začiatkom  
kultúrneho programu vystúpil s  prejavom starosta obce Ing. Alexander Bugyi a  zaprial všetkým  
prítomným príjemnú zábavu. Ako prví so svojím programom vystúpili domáci : deti zo Základnej školy,  
spevácke skupiny Heligónka a  Furmani. Od 17:00 už svojím tancom a  spevom potešila publikum  
Folklórna skupina Železiar. Keďže sa v  deň osláv uskutočnilo aj osemfinále ME vo futbale medzi  
Slovenskom a  Nemeckom, obecný úrad umožnil sledovanie tohto podujatia. Živý prenos sa premietal v   
miestnom kine. O  20:00 už začal hlavný program večera, rockový koncert skupiny Queenmania. Peter  
Pačut a  jeho skupina vytvorili pravú rockovú atmosféru. Počas celého popoludnia a večera sa mohli  
domáci a  hostia občerstviť pri stánku s  pivom a  kofolou a  taktiež pri stánku s  jedlom.  Obec  
Kamenica nad Cirochou z  tohto miesta ďakuje sponzorom za poskytnuté dary, Základnej škole a  
spoločenským zložkám (DHZ, Únia žien, Slovenský Červený kríž -miestny spolok Kamenica nad  
Cirochou) za aktívnu pomoc. Poďakovanie patrí aj hosťom z  partnerskej obce Kamenica na Ukrajine a  
predovšetkým  Vám vážení spoluobčania a  hostia, že ste boli výborným publikom. Z  tohto miesta  
verejne ďakujeme aj Obecnému úradu v  Belej nad Cirochou za  poskytnutú tribúnu a  lavice pre divákov.  
Veríme, že sa v  hojnom počte zídeme aj pri okrúhlom, 700. výročí obce na budúci rok.